Transport

Nordvik Bodø Cup 2019 setter opp buss transport for lagene som har bestilt dette.

Buss

Nordvik Bodø Cup 2019 tilbyr buss for utenbys lag som har behov for dette. Buss koster kr 150,-/person, og da sørger vi for å hente dere når dere kommer til Bodø og kjører dere ditt dere skal overnatte. i tillegg sørger vi for at dere kommer dere til og fra alle kampene, og så sørger vi for at kommer dere kommer dere til f.eks. flyplassen når turneringa er ferdig.

Transport bestiller dere i profixio under tjenester, og det er viktig at når dere bestiller også melder når og hva dere ankommer med, og samme når dere skal reise hjem. Transport utenfor turneringstidene (dvs. fredag 16:00 til søndag kl. 19:00) må avtales spesielt.