Om Bodø Cup

Bodø Cup er et samarbeid mellom IK Grand og Innstrandens IL, og ble første gang arrangert i 1998

Bodø Cup har vokst til å bli en av de største utendørs turneringene i Nord Norge med årlig godt over 200 lag påmeldt. De aller fleste lagene kommer fra Salten-regioenen, men vi har de siste årene hatt en hyggelig økning i langveisfarende lag. Vi tilbyr tilreisende lag "full pakke" mht. mulighet for å bo på skole, og dersom de trenger transport mens de er i Bodø ordner vi dette.

Bodø Cup er en 100% dugnadsbasert turnering der foreldrene i begge klubbene gjør en formidabel innsats. Arrangørklubbene har annenhvert år det overordnede ansvaret for turneringa, og i partallsår har Innstrandens IL turneringsledelsen og i oddetallsår har IK Grand turneringsledelsen. Bodø har mange og flotte kunstgressbaner, noe som har gjort at alle nesten 500 kamper spilles på kunstgress og noen på naturgress.

Bodø Cup har som målsetting å arrangere en kvalitetsmessig god fotballturnering for barn og ungdom, hvor inkludering, fotballglede og fair play settes høyest.